Bunader fra Trøndelag

Trøndelag har i likhet med andre deler av landet en lang tradisjon med festantrekk som bunaden for så vidt er. Da regionen ble samlet i et stor-fylke, ble også de forskjellige draktene samlet under en fane. Bunader fra Trøndelag skiller seg ikke spesielt ut fra bunader andre steder fra, bortsett fra noen helt umiskjennelige ting. For å gå gjennom de ulike bunadene som fins, skal vi begrense...