Antrekk til forskjellige anledninger – Bunad

Antrekk til forskjellige anledninger - Bunad

Jeg synes det er interessant å se på historien, til de forskjellige antrekk som brukes. Alt har sin forhistorie, slik er det jo også med antrekkene som brukes. Eller for å si det på en annen måte, så er det vel historien bak vår kultur og tradisjoner – det hele munner ut i.

Antrekk til forskjellige anledninger - Bunad
Antrekk til forskjellige anledninger – Bunad

Noen tradisjoner er eldgamle, mens andre er forholdsvis nye. Det er også kommet en del nye tradisjoner til landet, som en følge av at vi er blitt et flerkulturelt samfunn. Dette i seg selv er spennende, og jeg tror vi alle kan ha godt av å gjøre oss litt kjent med nye kulturer. Men først tenker jeg at vi ser litt nærmere, på den etnisk norske kulturen og tradisjoner. Jeg tenker at bunad er et greit sted å starte, det er vel ikke noe som er mer norsk enn dette antrekket.

Bunaden er ikke så gammel

Det er kanskje en del som tror, at dette er et eldgammelt antrekk. Men det stemmer ikke helt, i alle fall ikke med navnet «Bunad» i bruk. Det var først på begynnelsen av 1900-tallet, at dette klesplagget kom i bruk. Navnet kommer av det norrøne «bùnaor», som rett og slett betyr utstyr. Det er kanskje naturlig, når vi vet alt en bunad kan utsmykkes med. Fra cirka 1930 kom det bunader, fra forskjellige deler av landet. Dette ble sett på som et statusantrekk, som man kun brukte ved helt spesielle anledninger. Slik er det vel den dag i dag, selv om bunaden har blitt litt mer allemannseie enn tidligere. Når bunad kom inn som navn på 1900-tallet, kom mange type klesdrakter inn under denne kategorien. Det var klestradisjoner tilbake til 1700 – 1800-tallet, som var inspirasjonen for den nye bunaden – landet rundt.

Norden

Det er tradisjoner for bunad og festdrakter, også i våre naboland. Men det kan ikke sammenliknes i omfang, Norge er desidert på toppen både i bruk og antall modeller.

Fem kategorier

Det kan til tider være vanskelig å orientere seg, i vrimmelen av bunader, fest- og folkedrakter. Det er derfor utarbeidet 5 kategorier, som skal si noe om hvilke kriterier som gjelder – for de forskjellige antrekkene. Det er Norsk institutt for bunad og folkedrakt, som har laget denne oversikten. Den er ment som en hjelp, og er hovedsakelig historisk forankret. Konkret betyr dette om bunaden, har en historisk forankring i en drakttradisjon fra gammelt av.

  1. Sisteledds bunader i en folkedrakts utvikling.
  2. Bunader med en historikk som viser at den tidligere ikke var i bruk, altså utgått. Men senere har blitt tatt opp igjen, i større eller mindre grad.
  3. Rekonstruerte bunader, med bakgrunn i gamle folkedraktplagg.
  4. Bunader som er produsert med mangelfullt materiale.
  5. Drakter som i større eller mindre grad, er komponert fritt.

Nasjonalromantikken

Det var ikke bare i Norge og Norden, at folkedrakter dukket opp på 1800-tallet. Selve årsaken til at denne klesstilen dukket opp, ligger i nasjonalromantikken. Man fant det samme i Sentral-Europa, og hovedsakelig i land med tysk språk. Det var spesielt overklassen, som tok i bruk folkedrakter.