Bunaden er en sterk tradisjon

Bunaden er en sterk tradisjon

Det er mange som har sterke, og lange tradisjoner knyttet til bunaden. Våre barn brukte bunad, helt fra de var ganske så små.

Bunaden er en sterk tradisjon
Bunaden er en sterk tradisjon

Det var et selvsagt antrekk på nasjonaldagen, men også til jul og andre høytider. Som konfirmasjonsantrekk nå til dags, er det for mange jenter selvklart at det er bunad som velges. Slik var det ikke for bare noen år siden, når jeg var konfirmant på 1980-tallet – var det ikke mange bunader å se. Det er hovedsakelig jenter, som bruker bunad til konfirmasjon. Men om man kommer ut på bygda, er det nok mer vanlig å se at guttene også bruker det. La oss se enda litt mer på historien til bunaden, og litt hvordan den er blitt brukt opp gjennom årene.

Nesten 70 prosent

Dette er et ganske imponerende tall, tallet viser hvor stor prosentandel av norske damer som faktisk har bunad. Om vi ser på tallene for menn, så er de kun på snaue 20 prosent. Tallene er hentet fra 2013, men det er ikke noen grunn til å tro at det er veldig mye annerledes i 2018. Norsk Folkemuseum sier seg enig i at flere og flere bruker bunad, til fest og spesielle anledninger.

Unionsoppløsningen

Hva som er årsaken til at spesielt norske damer, liker bunad så godt er ikke godt å si. Men noe av årsaken, kan faktisk stamme tilbake til vår tid med svenskene. Det var nettopp rundt denne tiden, at bunaden for alvor kom på banen. Unionsoppløsningen i 1905 var et faktum, og nordmenn ville vise frem og dyrke det typisk norske. Men som vi vet har bruken økt kraftig siden den gang, men dette har nok også mye med økt kjøpekraft å gjøre. Men selv i dag, er det ikke alle som har råd til en bunad. Det er en ganske så dyr investering, selv om prisene nok har sunket noe de senere årene.

5 prosent av svenske damer har bunad

Tall fra 2013 viser at bare drøyt 5 prosent av de svenske damene, faktisk har en bunad. Dette betyr at Norge ligger godt over 10 ganger høyere, med sin bunad tetthet. Danmark ligger enda lavere enn svenskene også, her oppgis det kun i en promille. Norges historie i forskjellig unioner, og lengselen etter å bli fritt og selvstendig – kan altså linkes opp mot vår bruk av bunad. Vi vil vise for oss selv og verden, at dette er norsk og vi ønsker å dyrke nasjonalfølelsen vår.

Hardanger og nasjonaldrakten

En del år før unionsoppløsningen i 1905, var det populært å reise til Vestlandet. Dette på grunn av den vakre naturen, og ikke minst de lange og flotte fjordene. Men Hardanger-drakten, ble av samme grunn veldig populær. Folk fra fjern og nær fikk øye på denne drakten, og likte den svært så godt. Dette var årsaken til at nettopp Hardanger-drakten, og ble kalt for nasjonaldrakten – og kom i bruk over det ganske land. I dag har den navnet Hardangerbunad. Skal fortsette å skrive litt om bunaden, men det blir senere i en annen artikkel.