Bunader fra Aust-Agder

Bunader fra Aust-Agder

Ja vår ferd rundt i Norges land fortsetter, vi har nylig vært i Vestfold fylke – og turen har nå kommet til vakre Aust-Agder. Vi har vel hoppet litt over Telemark, men det er bare for en stakket stund.

Bunader fra Aust-Agder
Bunader fra Aust-Agder

Vi skal helt klart gjøre et stopp der, på tilbakeveien – for Telemark er virkelig et bunadsfylke med lange tradisjoner. Jeg blir bare mer og mer imponert over hva som dukker opp, av flotte og tradisjonsrike bunader – dette tema er faktisk langt mer interessant enn det jeg først hadde våget å tro. Vi setter like godt i gang, med å se hva Aust-Agder kan tilby oss. Det er bare å kaste seg med, med eller uten bunad er opp til deg selv.

Åmlibunaden

Denne bunaden er bygget på gamle folkedrakter fra Mykland, Tovdal, Gjøvdal og så klart Åmli. Dette var vanlige bruksklær, fra slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Det at resultatet ble vellykket når de skulle sette sammen en bunad fra alle disse draktene, er det ikke noen tvil om – det kan man helt klart se av bildene.

Sølv med særpreg

Det er ikke noen tvil om at Åmlibunaden i seg selv har sitt særpreg, slik bunader ofte har så klart. Men også sølvet har dette særpreget, med søljer, støpte maler og skospenner og ikke minst graverte spenner. Det er ikke så lett å forklare, men det er noe helt spesielt med denne bunaden – og kanskje spesielt damebunaden. Man har en teori om at hjertesøljene, opprinnelig kom fra Sør-Sverige. Men dette er ikke godt nok dokumentert, men meget sannsynlig så medfører det riktighet. Hvorfor det var slik, har jeg ikke funnet noen dokumentasjon på. Men sjøveien over til Sverige, er jo ikke veldig lang.

Tjostov Ramse

Men det er klart at man hadde gode sølvsmeder også i Aust-Agder, en av disse var Tjostov Ramse. Han er nok den mest kjente bygdesølvsmeden fra dette distriktet, og laget mange knapper, graverte spenne og søljer – på 1800-tallet. Fra 1670 til cirka 1800 hadde man et gullsmeddynasti i Øyestad, og her ble trolig den eldste sølja som man kjenner til laget. Det var gullsmeden Michel Nielsen som stod for dette, og det skjedde mellom 1709 og 1749 en gang.

Bunadsnemd i 1926

Det var Aust-Agder Ungdomslag som satte i gang arbeidet, med å lage en bunad tuftet på de gamle folkedraktene fra distriktet. En sentral person i dette arbeidet, var Kristine Lauvland Holm. Bunadsnemden ble startet i 1926, og allerede i 1932 ble bunaden brukt for første gang. Dette skjedde på Nordisk folkedansstevne i Oslo, og det var Kristine Lauvland Holm selv, som bar antrekket for første gang. Det varte ikke lenge før produksjonen var i full gang, at folk likte Åmlibunaden var det ikke noen tvil om. Men krigen satte en bråstopper for klesplagget, men det tok seg opp igjen etter krigen.

Neste stopp på reisen

Dette var veldig kort om Åmlibunaden, jeg kan røpe at vi skal videre til nabofylket Vest-Agder i neste artikkel – håper dere blir med videre på reisen. Etter hvert skal vi nordover i landet også, men det vil nok ta noe tid så det er bare å smøre seg med tålmodighet.