Bunader fra Hedmark

Bunader fra Hedmark

Jeg har tidligere skrevet en del om bunaden, men mest om generell historikk rundt dette flotte festantrekket. Det jeg nå tenkte å ta fatt på, var å gå litt mer detaljert inn på de lokale variantene – selv om jeg nok har skrevet om noen av de tidligere.

Bunader fra Hedmark
Bunader fra Hedmark

Idéen min er å ta fylkesvise gjennomganger, og jeg starter i sør og jobber meg nordover i landet. Kanskje jeg skulle korrigere meg selv litt, for Hedmark fylke ligger jo øst i Sør-Norge – og strekker seg faktisk helt opp til Sør-Trøndelag i nord. La oss like gjerne starte med en gang, men jeg kan ikke garantere at dere vil finne igjen alle modeller – til det er det for mange. Men dere vil uansett få et innblikk i hva som finnes, og kanskje også legge merke til de lokale variasjonene i form, farge og utsmykking.

Hedmarksbunader

Dette er fellesbetegnelsen for bunader fra hele fylket, eller som det mer korrekt heter – fellesbetegnelsen for de forskjellige bunadstradisjoner.Bunadstradisjonene deles i Hedmark inn i 5 regioner; Solør og Odal, Trysil og Engerdal, Sør-Østerdalen, Nord-Østerdalen og Hedmarken. Sistnevnte region, dekker de delene av fylket som ingen av de 4 andre regionene dekker – derfor navnet Hedmarken.

Påvirket av Sør-Trøndelag

Fire av bunadstradisjonene har mye til felles med hverandre, unntaket er Nord-Østerdal – som har mer til felles med Sør-Trøndelag. Dette kommer naturlig nok av at Nord-Østerdal, grenser opp til Sør-Trøndelag. En annen faktor som spiller inn, er at draktskikken i Nord-Østerdal var levende lenger om vi ser historisk på det.

Mange lokale bunader

Om vi ser på de 5 regionene, finnes det er stort antall helt lokale bunader. Disse er knyttet til bygder eller mindre geografiske områder. Et par eksempler på dette, er Vålerdrakta og Lunder seter drakta. Begge disse er relativt nye, eller det man kaller for nykomponerte bunader.

Skjoldluva i Solør og Østerdalen

Dette er faktisk det eneste elementet, som kommer fra eldre draktskikk – med dette menes det at den ikke er blitt endret opp gjennom tidene. «Ubrutt tradisjon» brukes gjerne som uttrykk, når man snakker om drakter eller utstyr som ikke er endret opp gjennom tidene. Dette betyr at nær sagt alle drakter i Hedmark, har oppstått igjen og da med endringer fra den opprinnelige drakten. By motene har påvirket bunadene i Hedmark og det er rokokko-stilen som gjorde seg mest gjeldende for dette fylket.

Basert på eldre tradisjoner

Sør-Østerdalsbunaden er en rekonstruert bunad, som i stor grad er basert på eldre tradisjoner. Denne skiller seg en del ut fra de andre bunadene, som er fritt komponert – dette gjelder særlig de lokale bunadene som jeg var litte inne på tidligere.Det er Elverum husflidslag som helt sidn 1960-tallet, har jobbet for at Sør-Østerdalsbunaden skal være en bunad som har eldre tradisjoner knyttet til seg.