Bunader fra Østfold

Bunader fra Østfold

Vi forflytter oss fra Hedmark, som er et av de største bunadsfylkene vi har – til lille Østfold i sør. Østfold grenser faktisk nesten til Hedmark, det er bare en liten flik av Akershus som skiller dem. Dette gjør seg også utslag i antall bunader, som tilhører fylket – altså det at de er små rent geografisk.

Bunader fra Østfold
Bunader fra Østfold

Men det er klart at man ser jo mange typer bunader på for eksempel 17.mai, dette fordi det er innflyttere eller andre som bruker bunader fra andre fylker. Jeg var litt inne på det tidligere også, nemlig det at ikke alle er opptatt av hvilken tilknytning man har til bunaden man bærer. Men jeg vil nok hevde at svært mange synes det er viktig, at man selv eller foreldre/besteforeldre – har en bakgrunn og historikk som knyttes til bunaden man bærer. Østfold er Norges nest minste fylke, der det ligger helt sørøst i Norge – med svenskene som nærmeste nabo.

Første bunad i 1936

Det at bunaden ikke har så sterke tradisjoner i Østfold, forstår man når den første offisielle bunaden ikke kom før i 1936. Men det betyr ikke at de ikke brukte festdrakter, det gjorde de nok i like stort monn som resten av landet vil jeg tro.

Ellefsrød Gård i Idd

Allerede på begynnelsen av 1930-tallet, så gjorde Marie Karsten et spennende funn på Ellefsrød går. Funnet bestod av en festdrakt, som Marie Karsten mente kunne være en gammel festdrakt fra en svunnen tid. Det ble ganske så snart utarbeidet et forslag, hvor nettopp denne gamle festdrakten ble brukt som grunnlag for en eventuell bunad for fylket. Dette ble presentert på fylkes utstillingen i 1930, som fant sted i Østfoldbyen Sarpsborg.

Østfold Husflidslag

Forslaget som Marie Karsten lanserte ble avvist, men Østfold Husflidslag nedsatte en arbeidsgruppe som skulle komme med et nytt forslag på fylkets bunad. Arbeidsgruppen bestod av fagfolk fra store deler av fylket, og komiteen presenterte et forslag – som ble vedtatt av Østfold Husflidslag i 1936. Det er usikkert om draktfunnet på Ellefsrød gård, påvirket komiteen sitt arbeid – med tanke på valg av mønster. Men det sies at herrebunaden, i alle fall har mye av inspirasjonen i mønstervalget – nettopp fra Ellefsrød gård utenfor Halden.

Auksjon i 1882

Om ikke Marie Karsten vant frem med sitt forslag i 1930, så var en auksjon på samme gård – noe som skulle vise seg å bli grunnlaget for mange populære festdrakter senere. Auksjonen fant sted allerede så tidlig som i 1882, og i den anledning ble det oppdaget store mengder med gamle festdrakter – altså cirka 50 år før funnet til Marie Karsten. Dette var klær som hovedsakelig stammet fra 1700-tallet, og som naturlig nok ble tatt vare på for ettertiden. I dag er mange av disse klesmodellene, altså blitt til flotte festdrakter i Østfold.

Begeistring og misnøye

Det var delte meninger blant folk, når det gjaldt mottakelsen av  Østfoldbunaden i 1936. I 1949 kom Østfold sin andre bunad, nemlig Østfoldbunaden Løken. Dette gjorde at folk hadde valgmuligheter, noe som også stilnet kritikken av Østfoldbunaden fra 1936.