Bunader fra Vestfold

Bunader fra Vestfold

Vi fortsetter vår turné rundt i Norges land, og har denne gangen havnet i Vestfold. Forrige besøk var på den andre siden av Oslofjorden, nærmere bestemt Østfold.

Bunader fra Vestfold
Bunader fra Vestfold

Med tanke på at Norge har mer enn 450 forskjellige bunader, så er det en hel del vi skal jobbe oss gjennom. Vestfold har et par bunader som dekker fylket geografisk, men de har også ganske så mange festdrakter om vi velger å ta med de også. Den første bunadsmodellen, kom faktisk bare fire år før Østfold fikk sin første egne bunad.

1932-modellen

Den første bunaden som kom i 1932, blir ofte bare omtalt som «1932-modellen» Den finnes i fargene blå og sort, og rosemaling mønsteret som finnes på den – er faktisk inspirert fra en gammel kiste som naturlig nok kommer fra Vestfold.

Diplomoppgave

Det var Ragnar Nordby som utformet Vestfold sin egen kvinnebunad, dette gjorde han når han tok sin diplomoppgave – og i tett samarbeid med Husfliden i Larvik. Hulda Garborg blir sett på som den mest sentrale personen, i arbeidet med å innføre bunader i Norge. Ragnar Nordby utformet bunaden, etter retningslinjer fra selveste Hulda Garborg. Dette er ikke enestående for denne bunaden, men gjelder svært mange av de modellene som finnes fra denne tiden. En annen sentral person i arbeidet med å lage bunader, med basis fra de gamle folkedraktene – var Klara Semb. Begge disse damene jobbet mye med dette på begynnelsen og mot slutten av første halvdel av dette århundre. Folkedraktene ble som regel brukt av bondebefolkningen, og dette er jo årsaken til at bunad ofte er mer brukt på landsbygda – enn i mer urbane strøk.

Forskjellig farge på stakk og vest

En gammel tradisjon viser at kvinnene, hadde forskjellig farger på overdel og underdel. Dette ønsket Klara Semb å vise, når hun i 1956 kom med en ny modell – som da altså var mer i tråd med denne gamle tradisjonen med to-farget drakt.

1956-modellen

Det at Garborg var 1932-modellen sin mor, og Semb stod for 1956-modellen – gjorde at disse to bunadene ble ganske så ulike. De var blant annet uenige om bruken av forkle, som Semb mente at fint kunne brukes til et festantrekk som bunaden er. Man kan derfor bruke forkle som er vevet eller brodert, når man bærer 1956-modellen. Fargene skal være blått eller hvitt, mens på 1932-modellen er ikke forkle tillatt å bruke.

Aktive innen folkedansmiljøet

Begge disse driftige damene, var aktive innen folkedansbevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet. Jeg har tidligere skrevet om tiden rundt innføringen av bunaden i Norge, og det var nettopp på denne tiden at dette skjedde. Unionsoppløsningen med Sverige, var faktisk den utløsende faktor for at bunaden kom. Man ønsket å fremheve det norske, og hentet det fra bondekulturen naturlig nok. Vestfold har en spennende historie, når det kommer til bunader og festdrakter. Jeg tror derfor at jeg kommer til å skrive mer om dette fylket, ved en senere anledning. Neste stopp på vår turné, er noen mil lenger sør langs kysten – nærmere bestemt Aust-Agder fylke. Gled dere til en tur til det glade Sørlandet.