Klestradisjoner i middelalderen

Klestradisjoner i middelalderen

Jeg har viet veldig mye plass til å skrive om forskjellige folkedrakter og bunader, og forsøkt å finne særegenhetene fra distrikt til distrikt. Det er ikke noen tvil om at denne type klær, har mye historie og tradisjoner knyttet til seg. Som vi vet har bruken av bunaden, tatt seg veldig opp de siste tiårene. Vi er på langt nær ferdig med å snakke om folkedrakter og bunader, men jeg tenkte vi skulle ta et lite avbrekk fra det i denne omgang. Nå skal det handle om klær og klestradisjoner, som er langt eldre enn både folkedrakter og bunader. Vi skal ta en rask kikk på klær som ble brukt under middelalderen, og det er med klær som med alt annet – at det er mye historie bare man fordyper seg litt i emnet.

Klestradisjoner i middelalderen
Klestradisjoner i middelalderen

Hverdagsklær fra 1000-1400 tallet

Denne gangen er det hverdagsklær som er tema, for tidligere har det jo vært festklær som har vært på agendaen. Det er altså tidsrommet fra 1000-1400 tallet det dreier seg om, og opplysningene bygger på en undersøkelse som tok for seg cirka 5000 klær fra denne perioden. Det er en god blanding, av klær fra landsbygda og byene som ble gjennomgått.

Den religiøse kunsten var ikke slik folk kledde seg i praksis

Undersøkelsen jeg viser til i denne artikkelen, avdekket at det var store avvik mellom det man ser på alterportaler og skulpturer. Det viser seg at den religiøse kunsten, slett ikke var noe forbilde med tanke på hvordan hverdagsantrekkene var utformet og designet.

Vi skal huske på at denne tidsperioden, var midt i kristningen av Norge. Det var derfor grunn til å tro, at man skulle finne flere likhetstrekk mellom kristen kunst – og klær som folk flest brukte. Men det viser seg altså å ikke stemme, og at det kun var noe klær fra byene som hadde en slik likhet.

Klær fra andre deler av Europa

Problemet tidligere med dokumentasjon av klestradisjoner fra middelalderen, var at den i store trekk var hentet fra andre deler av Europa. Det var derfor behov for å gå den norske klestradisjonen, nærmer etter i sømmene – bokstavelig talt. Tidligere var klesbruken i Europa under middelalderen basert på bilder og rekonstruksjoner. Men den nye undersøkelsen, bygger på funn av reelle klær fra det aktuelle tidsrommet.

Hoved plagget var kjortler

Dette med å bruke kjortler som hverdagsantrekk, var noe både kvinner og menn gjorde. Det var bare noen få ulikheter mellom klesplaggene, slik som at kvinnene brukte kjortler som var noe lengre enn mennenes. Men det var ett unntak fra dette med lengden på kjortelen, og det var at noen menn hadde kortere antrekk enn de andre. Alle kvinner hadde kjortler som dekket til godt under kneet, men fattige menn hadde ofte noe kortere. Hva årsaken til dette er, er ukjent.

Ikke så stor forskjell mellom fattig og rik

Modellene var stort sett de samme, enten om man var velstående eller fattig. Det man kunne se forskjell på, var at de rike hadde kjortler som ofte hadde mer kvalitet over stoffet. Det samme kunne være tilfelle med sømmene, men i hovedsak så antrekkene ganske så like ut. Det er grunn til å tro at mye av klærne, ble produsert i Norge. Men stoffene som ble brukt, i hovedsak var importert fra England.