Samiske klær

Samiske klær

For meg er samiske klær, noe helt spesielt. Det er sikkert fordi de er så ulike, de vi bruker selv. Men det er noe med fargespekteret også, selv om ikke alle sammen er like fargesprakende – er det en spesiell stil over dem synes jeg.

Samiske klær
Samiske klær

Jeg har selv vært en del i Finnmark, og opplevd både samisk kultur og tradisjon. Det er ikke noen tvil om at det det er spennende, i alle fall det å øke sin kunnskap om samene og deres tradisjoner. Men la oss se litt mer på klesdrakter, som stammer fra langt tilbake i tiden.

Kjært barn har mange navn

De norske navene på samedrakter, er nesten like mange som de er på det samiske språk. Det er vel mest vanlig å si «Samedrakt» selv om noen også sier kofte eller samekofte. Dette er faktisk den samiske folkedrakten, og på nordsamisk heter den gàkti. Sørsamene har to navn på den, nemlig gapta og gåptoe. Det siste navnet er gàppte, og det er det lulesamisk som bruker. Greit nok om navn, la oss se litt mer på denne drakten.

Forskjellige drakter fra distrikt til distrikt

Man kan si at samedraktene har litt til felles med vår bunad, med det at det er forskjellige modeller fra sted til sted. Litt enkelt forklart er det slik, at draktvariantene følger dialektene. Slik er det jo på sett og vis med bunadene også, siden de også kommer fra forskjellige geografiske områder.

På tvers av landegrenser

Her skiller samedraktene seg vesentlig fra den norske bunaden, det er ikke noe skille mellom landene. På hele Nordkalotten brukes drakten, og samene har som vi vet felles språk og kultur – uavhengig av landegrenser. Det som er ulikhetene mellom de forskjellige samedraktene, er mønster, farger, form. Dette gjelder også for luen, som er en viktig del av samedrakten.

Skaller

Dette er et eldgammelt samisk fottøy, som de bruker vinterstid. De er mest og best egnet, til bruk i tørr snø. Ikke helt uventet, er de laget av reinsdyrskinn. Det er ikke noen tvil om at dette er godt fottøy, brukt av samene i generasjoner tilbake.

Tilbehør til samedrakten

Mennenes samedrakt er vesentlig kortere, enn de damene bruker. Den bæres med belte, og alle har lange ermer. Det sier seg kanskje selv, med det klima som finnes på Nordkalotten. Det er også store ulikheter på hodeplagget for menn og kvinner. De opprinnelige koftene, ble faktisk sydd i skinn. Men samene har i lang tid nå, benyttet ull, bomull eller silke. Som dekorasjon brukes bånd, tinntrådbroderier, skinn og blonder. Er det noe samene kan, så er det utsmykking av draktene sine. I noen distrikter brukes det også søljer og sjal, ofte av silke eller ull.

Forteller mye

Dekoren er ikke først og fremst for pyntens skyld, men den viser alt fra; familietilhørighet, lokal tilhørighet og sivilstand. Den kan også i noen tilfeller, fortelle noe om religiøs tilhørighet. Samedraktene brukes helst bare i spesielle anledninger, altså som en festdrakt. Slik var det ikke før i tiden, da det var et mer hverdagsantrekk. Et fåtall av samene, bruker det fortsatt til hverdagsbruk.