To av Norges mest populære bunader

To av Norges mest populære bunader

Vi har etter hvert besøkt en rekke steder og distrikter, og skrevet litt om deres lokale bunader og festdrakter. Vi har foreløpig holdt mest i den sørlige delen av landet, men etter hvert skal vi dekke det meste av Norge med våre artikler. Det at bunad er typisk og særegent for Norge, er det liten tvil om. Bruken av dette antrekket i våre naboland, er ikke i nærheten av det vi ser i Norge. Men vi har også vært litt inne på noen samiske festantrekk, og vi kommer nok mer inn på slike antrekk etter hvert. Med mange nye landsmenn i landet vårt, så kommer det også mange nye antrekk fra deres respektive hjemland. Dette er et spennende tema, som vi senere skal ta for oss ganske så grundig. Men nå først er det to av landets bunader som skal under lupen, og vi skal til Trøndelag og Hardanger i første omgang.

To av Norges mest populære bunader
To av Norges mest populære bunader

Felles bunad for hele Trøndelag

Dagens mest brukte bunad i Trøndelag ble laget på begynnelsen av 1920-tallet, altså originalen vel og merke. Det var et ønske og en målsetting om å lage en felles bunad, for både Nord- og Sør-Trøndelag. Trønderbunaden finnes i fargene blått, grønt og rødt, og er tydelig inspirert av moten på 1700-tallet – i flott rokokkostil og design.

Lokal tilhørighet

Det som er flott med lokale bunader, er når man flytter eller reiser til andre deler av landet. Dette gjelder så klart ikke bare for Trønderbunaden, men for alle de lokale draktene i det langstrakte landet vårt. Når man reiser inn til storbyer som Oslo, er det lett å kjenne igjen mennesker som kommer fra samme distrikt – eller har familiebånd fra de aktuelle områdene som bunaden representerer.

Hardanger

Det er vel ikke noen steder i Norge, som er mer typisk norsk enn Hardanger. Det er ikke sikkert alle er enige med meg i den påstanden, men det for heller våge seg. Det at Hardangerbunad tidlig ble et symbol på det norske, så man allerede på 1840-tallet med nasjonalromantikken. Det er jo en grunn til at nettopp denne bunaden, faktisk blir kalt for «Den første bunaden».

Flere lokale varianter og modeller

Det er ikke noen tvil om at mange bunader, har hentet mye av sin inspirasjon nettopp fra Hardangerbunaden – som forøvrig er en samlebetegnelse for flere lokale bunader i Hardanger. Det finnes derfor lokale varianter fra en bygd til en annen, både med tanke på farger, mønster og ikke minst i valg av stoff. Det kan nok hende at vi fremover, også kommer til å knytte bunadene tettere opp mot lokalhistorie. Det at bunaden er et tidløst antrekk, er det ikke noen tvil om. Den har overlevd mange tidsepoker, og ikke minst representerer den sine bygder og distrikter med tilhørende historie. Jeg gleder meg til det videre arbeidet med dette tema, og jo mer man setter seg inn i historien – desto mer spennende synes jeg det blir. Så jeg håper dere følger med på de kommende artikler også, for her kommer det lokalhistorie på løpende bånd.